Eurytmia krása pohybu 

Milujem farby, módu a umenie. Prinášam farby do života,  inšpirujem ženy, ako byť krásnou  a žiariť farbami v každom veku.

Som sprievodkyňou na ceste ku kráse a kreativite.

Eurytmia znamená  v preklade z  gréčtiny krásny, pravidelný, súmerný  rytmus.

Krása pohybu, kultúra tela i duše 

 

Je to   nové  pohybové umenie, ktoré  rozvíja zmysel pre rovnováhu tela a do rovnováhy sa dostane aj naše vnímanie samého seba a sveta vôkol nás. Eurytmia prispieva aj  k rozvoju zdravých sociálnych vzťahov. Prebúdzame ňou   naše hudobné cítenie a cit ku hláskam, prirodzená krása a radosť

Už ako dieťa som milovala pohyb, tanec, hudbu a spev. Absolvovala som kurzy moderných aj ľudových  tancov, brušných tancov, latino aj španielske flamenco

No stále som hľadala niečo čo ma bude viacej napĺňať, kde nájdem duchovné a duševné prepojenie pohybu a farieb. 

Eurytmia  pre mňa otvorila svet hudby, tónov, farieb a krásy.
Naučila ma spolupráci, vnímaniu priestoru, sebapoznaniu a sny z detstva sa premenili na skutočnosť. 

Vyštudovala som 5 ročné eurytmicko umelecké vzdelávanie pre dospelých v Bratislave, ktorého súčasťou bol aj zborový spev, modelovanie, kreslenie, tvorivá reč, náuka o farbách a iné umenia.

Spolu s mojimi kolegynkami eurytmistkami sme vytvoriliniekoľko krásnych predstavení a v rámci našich časových možností sa stretávame pri spoločných cvičeniach. Každá z nás sa vydala svojou cestou ako prinášať eurytmiu k ľuďom, v dnešnej dobe tak potrebnou a ozdravujúco liečivou. 

Eurytmia má niekoľko odvetví v ktorých pôsobíme:

 • ako umelecká eurytmia, ktorú prinášame na javiská a pri rôznych príležitostiach ako sú konferencie, prednášky, alebo vystúpenia per školy a škôlky. 
 • ako  pedagogická eurytmia, kde ako učitelia eurytmie pôsobia eurytmistky na školách, predovšetkým s waldorfským vyučovaním 
 • ako liečebná eurytmia, kde eurytmistky pôsobia formou konzultácií a terapií jednotlivcov aj skupín 
 • Všetky odvetvia eurytmie sú zároveň terapeutaické, či už ako umelecká terapia, liečebná terapia alebo sociálna terapia

Zúčastnila som sa workshopov a seminárov eurytmie  slovenských  a zahraničných lektorov a venujem sa predovšetkým umeleckej eurytmii, aj  ako vitalizujúcej terapii.  

Umelecké vystúpenia pre verejnosť, okrem toho  sa venujem maľbe, kresbe, tvorbe kostýmov a  na umeleckých projektoch a sólových vystúpeniach pri rôznych spoločenských príležitostiach.

Moja  túžba priniesť eurytmiu bližšie k ľuďom ma  inšpirovala k tomu, že som sa rozhodla otvoriť kurz umeleckej eurytmie pre dospelých,  ale aj pre aktívnych seniorov.

Naše stretnutia budú zamerané na odkrývanie a rozvoj pohybových schopností, ale aj povzbudenie myslenia a cítenia.

Dotkneme sa umeleckého stvárnenia hudby a poézie.

Radosť a krásne zážitky z hudby,  stretnutia v skupine, posilní naše zdravie a vitalitu.

Prebuďte všetky svoje zmysly,

príďte v sebe objaviť umelca a rozvíjať svoje krásne talenty.

Svet Eurytmie. Farebný, ladný, krásny, tajomný, vzrušujúci a harmonizujúci svet.

Svet jasnosti a vedomého tvorenia.

Otvoril sa predo mnou úplne nový svet farieb a hudby, pohybu. Je to svet Eurytmie. Farebný, ladný, krásny, tajomný, vzrušujúci a harmonizujúci svet. Svet jasnosti a vedomého tvorenia.

Slovo Eurytmia pochádza z gréčtiny a v preklade znamená doslova krásny pohyb, krásny rytmus, súlad, harmonický pohyb.

Na eurytmii je nádherné práve to, že žije vo farbách, že farby žijú v nej, že umelecké dielo,  každá skladba, každá báseň je zahalená do svojho farebného spektra.

Počas štúdia sme sa dlho venovali práve odhaľovaniu farieb hlások, giest. Podobne sme sa pokúšali hľadať vlastnosti, charakter tónov, intervalov, cez pocity počutého tónu, cez obrazy, ktoré v nás jednotlivé tóny vyvolávajú.

Eurytmia je  pohybové umenie, ktoré vyjadruje tvarotvorné sily hlások a tónov v umeleckej reči a hudbe vykazujúcej celistvosť, pričom vyjadruje aj vzájomné vzťahy medzi jednotlivými tónmi či hláskami.

Nové svety sa otvárajú, len vstúpiť krôčik po krôčiku.

To je práve tá téma, ktorá ma nesmierne zaujíma, ktorá ma nadchýna každý deň.

Preniknúť viacej do hĺbky a podstaty farieb. Vnímať, precítiť, ako ich preniesť pomocou umeleckého vyjadrenia, stvárnenia divákovi. Ako mu priniesť viditeľne farby, ktoré sú skryté v tónoch, v intervaloch, v hudbe. Je to čas tvorenia a objavovania.

K eurytmii neodmysliteľne patria šaty, závoj a cvičky. Je to vždy krásny proces hľadania práve tej farby, ktorá najviac  rezonuje s danou skladbou či básňou, vybrať kombináciu farby šiat a farby závoja. Je to taká Alchýmia farieb.

Šaty aj závoj sú ušité z hodvábu. Dnes je aj u nás pomerne veľký výber farebných hodvábov, no oveľa zaujímavejšie je šaty alebo závoje farbiť vlastnoručne. Aj keď je to dlhší proces, zložitejší.

Miešať a nájsť tú intenzitu, ktorá vystihuje hudobné dielo, aby zároveň v sebe niesla svetlo, jemnosť alebo naopak energiu. Vždy je to o umení, o tvorení, a kreativite, o schopnosti cítiť farby.

K vnímaniu farieb mi veľmi pomohli mnohé zaujímavé cvičenia, nové poznatky o farbách, ako ich vnímal Goethe,  ktoré napísal vo svojom diele Náuka o farbách.

Celá tá umelecká tvorivosť, maľovanie, farbenie, dokonca aj šitie, pretože závoje si šijeme ručne, je  na veľkých javiskách doplnená o farebné svetlá, ktoré vytvárajú na javisku nové a nové farebné odtiene.

 Umelecká cesta je pre mňa cestou k sebe

cestou do svojho vnútra

je to cesta

Srdca.

Umenie je cesta k svojej duši a k svojmu srdcu. Je to cesta, na ktorej sa stávate citlivejším, vnímavejším k sebe aj k druhým, je to cesta vzťahov a farieb. Je to cesta stať sa slobodným, otvoreným,  dávajúcim aj prijímajúcim. Jednoducho plynúcim.

 • Meditácia – Rudolf Steiner
 •  
 • A tak klíčia duševné priania,
 • a tak rastie sa činiaca vôľa,
 •   a tak zrejú života plody.
 •                 
 •     Ja cítim svoj osud,
 •    môj osud ma nájde.
 •        Ja cítím si hviezdu,
 •    moja hviezda ma nájde.
 •      Ja cítim si ciele svoje,
 •        moje ciele ma nájdu.
 •                  
 •        Moja duša a svet sú len jedno.      
 •     Život stáva sa vôkol viac svetlým.
 •        Život stáva sa pre mňa viac ťažkým.
 •       Život stáva sa bohatším vo mne

PONÚKAM EURYTMIU ako  KRÁSU POHYBU

Cvičenie na harmonizáciu tela, prílev energie, radosti a krásy 

 • Eurytmiu pre  všetkých 
  Radosť a krásne zážitky z hudby
  Tvorivé slovo, znovuobjavenie hlások
  Stretnutia v skupine, vytváranie sociálnych vzťahov
  Nácvik umeleckých predstavení
 • Eurytmia umožňuje posilnenie zdravia a vitality aj v seniorskom veku
  Ako doplňujúce umenia ponúkam: 
                               spoločné kreslenie, maľovanie a modelovanie                         
 • spoločné čítanie poézie, prózy, recitáciu