Farby, ich význam & ako to vnímal Goethe

Farby sú súčasťou nášho života, možno si to až niekedy neuvedomujeme, pretože ich máme neustále okolo seba. V našom svete, ktorý je farebný a pestrý.

Od narodenia sme obklopení farebnými hračkami, oblečením, farbami nášho domova, kde vyrastáme. Prvá rozprávková kniha, školská taška, alebo sladkosti, farebné cukríky.

Sme obklopení farbami, a vnímame ich ako samozrejmosť, bez toho aby sme sa nad tým nejako zamýšľali. Pritom farba vplýva na všetko živé každú sekundu.

Určite ste si všimli slnečné lúče, ako menia svoju intenzitu počas dňa, ako sa súčasne menia farby okolo nás.

Ako nás poteší, keď po daždi vyjde na oblohe dúha. Tá nás fascinuje, či máme 5 rokov, alebo 95.

Farby jednoducho vplývajú na našu náladu, na emócie, ale aj na naše zdravie.

Sprevádzajú ma celým životom, vnímam ich ako svoju súčasť. Rada sa farbami obklopujem, rada sa do farieb obliekam. Preciťujem, čo tá,  ktorá farba vyžaruje.

Rada sa farbami vyjadrujem, či už je to farbou oblečenia, farbou na plátne, keď maľujem, alebo farbami vo svojom bývaní.

Farby sa stali vernými spoločníčkami a pomocníčkami pri mojej práci interiérovej dizajnérky.

Výberom a harmonickým usporiadaním, farebným zladením nábytku a doplnkov, vytváram interiéry plné fantázie, ktoré zároveň pôsobia harmonicky a energeticky, a takto na pomáham svojim klientom vytvoriť si tiež svoj farebný svet.

Ja farby pokladám už za samozrejmosť, ale počas mojej práce som zistila, že mnohí ľudia sa boja farieb, a žijú radšej v takom šedom, bezútešnom prostredí.

Veľmi ma teší, keď sa po čase premeny svojho bývania dokážu aj oni tešiť z farieb, zlepší sa im zdravotný stav, nálada, o stave mysle ani nehovoriac.

Ak si zvolíme farby, ktoré s nami ladia, v ktorých vynikne naša osobnosť, cítime sa plní energie, náš život je naplnený radosťou, kreativitou, máme energiu zvládať všetky prekážky v živote. 

Pred niekoľkými rokmi som sa ponorila do sveta farieb v umení. 

Otvoril sa predo mnou úplne nový svet farieb a hudby, pohybu. Je to svet Eurytmie. Farebný, ladný, krásny, tajomný, vzrušujúci a harmonizujúci svet.

K vnímaniu farieb mi veľmi pomohli mnohé zaujímavé cvičenia, a nové poznatky o farbách, ako ich vnímal Goethe,  ktoré napísal vo svojom diele Náuka o farbách.

Farba je dušou prírody a celého vesmíru. J.W.Goethe

My sme súčasťou prírody aj vesmíru.

Farba je ženská, vibrujúca energia.  

Pre Goethea bol svet zmyslov nie len krásny ale aj úplne reálny, taký ako ho vnímame vzišiel z rúk Stvoriteľových.

Goethe ako umelec i ako vedec chcel odhaľovať zákony existencie práve tohto sveta.

Podstatu existencie nechcel hľadať niekde mimo vnímateľný svet , jeho pozornosť zaujímali predovšetkým zákony , ktoré si môže človek prežívať na mieste , priamo v prírode a ktoré je možné vidieť očami.

Svet zmyslových dojmov a svet myšlienok neboli pre neho oddelenými svetmi. Snažil sa tvoriť pojmy a myšlienky také, aby sa mohli priamo viditeľne premietnuť do sveta , ktorý človeka obklopuje.

Tak sa o to pokúsil vo svojom diele Náuky o farbách. Hlboko nesúhlasil s Newtonovou teóriou, nehľadal vysvetlenie farebných dojmov v konštitúcii ľudskej sietnice alebo ľudského mozgu, ale plne prijímal farby ako vonkajšiu skutočnosť.

Všímal si pozorne všetky dostupné  farebné javy v prírode. 

Takisto sa venoval pozorovaniu vzťahu svetla a temnoty k farbám. Úplne inak pristupoval k tejto otázke Newton, ktorý svoju optiku začína postulátom, nedoložiteľným žiadnou skúsenosťou , že biele svetlo sa skladá z paprskov.

Pre Goethea  je svetlo niečo zásadne svetlejšie než akákoľvek farba a temnota temnejšia ako akákoľvek farba.

Pre Newtona je svetlo čosi,  čo sa skladá z jednotlivých farieb, pre Goethea majú farby rôzny stupeň svetlosti, napr. žltá je vždy svetlejšia, bližšia k svetlu  nech je akokoľvek hutná, ako aj ta najsvetlejšia modrá.

Pre Newtona sú všetky  farby čo do svetelnosti  rovnaké a až všetky spolu tvoria tzv. biele svetlo.  To však nemá nič spoločné so skúsenosťou, je to iba interpretácia veľmi špecifického pokusu s trojbokým hranolom.

Najdôležitejší Goetheho poznatok je, že palete viditeľných základných farieb zodpovedá  paleta vnútorných zážitkov.

Pokiaľ môžeme vzájomné vzťahy základných farieb vyjadriť tým, že ich usporiadame do kruhu, v ktorom jedna prechádza do druhej, platí to aj pre ich citové proťajšky.

Goetheho farebný kruh

Tak ako môžeme v takomto kruhu farieb sledovať postupné prechody z jednej farby do druhej, prechádzajú úplne rovnako aj citové dojmy vyvolané farbami jeden do druhého.

Goetheho kruh farieb je teda vyjadrením vonkajšej i vnútornej pôsobnosti farieb na človeka. 

ŽLTÁ – je to farba najbližšie k svetlu. Vo svojej najvyššej čistote má žltá v sebe vždy povahu jasu, je v nej niečo veselé, radostné a živé,  povzbudivé – žltá na nás pôsobí teplom a prívetivosťou – Patrí k aktívnym farbám .

 ORANŽOVÁ – vznikne keď žltú zhusťujeme a ztemňujeme smerom k červenej. Oranžovú vnímame ako hrejivú farbu, veselú je to ako odlesk zapadajúceho slnka, zároveň ju vnímame ako veľkolepú farbu , dodáva nám sily. Patrí k aktívnym farbám.    

 ČERVENÁ – farba energie, sily, vitality, ale aj agresivity,   tak ako veľmi jednoducho prechádza čistá žltá do oranžovej, tak sa oranžová stupňuje do jasne červenej. To sa už aktívna strana prejavuje vo  svojej najvyššej energii.

Túto farbu obľubujú energickí a zdraví ľudia, a rovnako deti pri vymaľovávaní touto farbou nijako nešetria. Je to farby našej krvi, pôsobí znekľudňujúco, cítime ako do nás až útočí.   Je to najaktívnejšia z farieb                 

MODRÁ – tak ako je v žltej vždy prítomné svetlo, tak môžeme povedať, že v modrej je vždy prítomné niečo temné, zároveň však niečo mäkkého, pokojného,  objímajúceho, máme chuť sa zahaliť do modrej farby, ako nebo alebo more. 

Modrá akoby pred nami aj ustupovala a ťahá nás za sebou  je to farba na strane pasívnych studených farieb.   Pokiaľ je zafarbená zelenou, vzniká zaujímavá morská zeleň.

MODROFIALOVÁ – Indigo  tak ako môžeme ľahko stupňovať žltú farbu, podobne aj modrá jemným stupňovaním do červena získava akúsi pôsobivosť, dráždivosť , vyvoláva skôr nekľud, neoživuje.

FIALOVÁ – vznikne zmiešaním červenej a modrej farby, teda ešte výraznejším stupňovaním ako pri modrofialovej. Je to farba nekľudná, ale zároveň majestátna,  je vznešená, éterická a inšpiratívna.

Má v sebe prvky mystiky a mágie, je výrazná svojou tajuplnosťou a slávnostným charakterom.     

Patrí k studeným farbám pasívnej strany      

ČERVENÁ – karmínová – pre jej vysokú dôstojnosť nazývaná aj purpur, aj keď vieme že purpur sa blížil viacej k modrej v tejto farbe dochádza k zjednoteniu pólov, ktoré prešli stupňovaním, dôjde k čiastočnému ukľudneniu, ktoré by sa dalo nazvať aj ideálnym uspokojením.

Takto vzniká i pri fyzických javoch tento najvyšší zo všetkých farebných úkazov splynutím oboch protichodných koncov, ktoré sa postupne sami  pripravovali k zjednoteniu.

Účinok tejto farby je rovnako jedinečný ako jej povaha. Pôsobí dojmom vážnosti a dôstojnosti, tak aj grácie a ľúbeznosti.

 ZELENÁ – Keď  žltú a modrú spojíme, na prvom stupni vznikne farba ktorej hovoríme zelená.    V tejto farbe nachádzame uspokojenie, rovnováhu, je to farba prírody, zelene. Pomáha nám ukľudniť sa a nazbierať nové sily.     

A práve Farby sú tí spojenci, ktorí nás nesklamú a ich používaním a správnym doplnením,  si náš život môžeme priviesť do harmónie a opäť mať  zo života radosť. Zažiť prílev energie a podporiť svoju kreativitu.

Farby majú úžasnú moc a keď sa cítime bezmocní, nemocní, farby nám dokážu vrátiť radosť aj energiu, pretože pôsobia na tých najjemnejších úrovniach nášho tela aj duše.

Farby sú vitamíny pre našu dušu.

Objednajte si u mňa online konzultáciu, v rámci ktorej sa porozprávame o tom, aké problémy  momentálne riešite v živote a ako sa posunúť ďalej, ako doplniť do života chýbajúce farby, aby ste prežívali plnosť a radosť vo vzťahu k sebe, k iným, ale aj vo vašom podnikaní, či zamestnaní.  

Som nesmierne vďačná za  dar farieb, za ich magické účinky a každodennú spoločnosť.

Eva Glavová

Prostredníctvom energie farieb, ich vibrácií sa poliečite a podporíte svoju odvahu, kreativitu, myslenie, komunikačné schopnosti, krásu a aktivitu, celkovo zrelaxujete a zlepšíte si kvalitu života.

Chcete v sebe objaviť umelkyňu, prebudiť svoju kreativitu  a uvidieť všetky farby svojho života? 

OBJEDNAJTE SA KU MNE NA KONZULTÁCIU

Navštívte moju FB stránku Eva art &dizajn Krásna žena vo farbách, pridajte sa do skupiny Krásna žena vo farbách.

Tvoríme spoločenstvo žien, ktoré sa vzájomne podporujú, kde môžete naplno prejaviť samú seba, naučiť sa nové veci od iných žien, inšpirovať sa a tvoriť. svoj život.

Som Eva 
kreatívna  a tvorivá žena. Páči sa mi inšpirovať iných a vidieť ako sa ich životy menia. Som žena vo farbách, žena mnohých farieb,  poslucháčka, poradkyňa, sprievodkyňa. 

Rada ľudí inšpirujem a zapaľujem iskričku, aby  sami našli v sebe svoj potenciál, oheň, ktorý nezhasne.  Som matka a manželka.  Som žena vo farbách. 

Som autorkou ebooku, ktorý si môžete zaDARmo stiahnuť TU.

Eva Glavová

 

   

Milujem umenie, farby a módu. Ukazujem ženám svetlo a pomáham im k sebavedomiu a radosti zo života. Inšpirujem ich, ako byť krásnou a žiariť farbami v každom veku. Som Vašou sprievodkyňou na ceste za krásou a kreativitou. BUDEM ZDIEĽAŤ S VAMI MOJE SKÚSENOSTI, RADOSŤ A NADŠENIE  Z FARIEB, TVORBY, MÓDY  A UMENIA   Krása je v živote dôležitá  Poskytnem Vám mnoho zaujímavých inšpirácií, videí,  fotografií pre Váš šatník, Váš domov  a Vašu krásu. Stanete sa Krásnou  ženou  vo farbách  EVA ART&DIZAJN Môj príbeh si prečítajte tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů