V eurytmii vnímame svoje telo ako nástroj, ktorý musíme dobre naladiť, aby mohlo spievať. Aby zviditeľnilo pohybom hudbu a reč.

V Liečebnej eurytmii sú nástrojom pohybové gestá, ktoré vychádzajú zo zákonitostí reči alebo hudby.

Ak vnímame svoje telo ako nástroj, potom k nemu pristupujeme zodpovedne a chceme priniesť divákovi silný umelecký zážitok. Pre Eurytmistu je jeho telo naozaj nástroj, o ktorý sa musíme starať a samozrejme ho dobre naladiť, aby mohlo spievať. Aby zviditeľnilo pohybom hudbu a reč

K tomu boli vyvinuté špeciálne cvičenia od Rudolfa Steinera, ale aj významných eurytmistiek , akými boli a sú Annemarie Dubach – Donath, Lory Maier – Smits, Lea van der Pals, Annemarie Bäschlin … a iných , o ktorých určite ešte budeme hovoriť.

Rudolf Steiner nepoložil základy len umeleckej eurytmii, ale aj eurytmii liečebnej, a dal tu mnoho podnetných cvičení, ktoré pôsobia terapeuticky…

Viac o tom, ako sa aplikujú, využívajú a ako nám môžu pomôcť udržiavať si naše telo v rovnováhe nám povie Saška, ktorú som pozvala, aby nám porozprávala o svojej ceste liečebnej eurytmistky.

Alexandra Fialová, vyštudovala Liečebnú Eurytmiu v Nemecku a pôsobí momentálne na Slovensku. Liečebnú eurytmiu praktizovala tiež vo Viedni a na klinike v Unterlegenhardte v Nemecku.

Sme kolegyne zo štúdia eurytmie v Bratislave, ktoré sme spolu s ďalšími kolegyňami ukončili v roku 2013.  Po ukončení sme ešte spolupracovali na niektorých  projektoch, a našli sme si čas aj na  spoločné cvičenia.

 Život nám však  prináša do cesty rôzne situácie a ľudí a každá z nás si zvolila svoju cestu, ktorou sa uberá a kam ju to najviac ťahá. Venujeme  sa odvetviu, kam nás zavolalo naše srdce.

Saška,Ty si sa vydala smerom k Liečebnej eurytmii. Môžeš nám priblížiť,  čo Ťa na liečebnej eurytmii tak zaujalo?

Keď som v rámci jedného semináru prvý raz zakúsila eurytmický pohyb, hneď ma oslovilo, až priam ohromilo, ako ozdravne eurytmia na človeka pôsobí.

Vnímala som na sebe, že sa po eurytmii cítim oveľa lepšie, vo svojom strede a tiež veľmi sviežo. Žasla som nad tým, ako aj nad tým, že existuje aj terapeutické prehĺbenie tohto umenia vo forme liečebnej eurytmie.

Nedokázala som ani domyslieť aké účinky by liečebná eurytmia mohla mať, keď eurytmia samotná je tak liečivá, ale vedela som, že to je cesta, ktorou chcem ísť. 

Bolo Tvojim snom, už predtým,  než si sa začala venovať eurytmii,  že chceš pomáhať ľuďom, že ich budeš liečiť? Alebo,  čo Ťa k tomu priviedlo?

Áno, študovala som liečebnú pedagogiku a vždy som cítila nadšenie pre možnosť liečenia prostredníctvom umenia. Antropozofická medicína, do oblasti ktorej spadá aj liečebná eurytmia ako terapia, ma už dávno oslovila svojím pohľadom na človeka a prístupom k nemu.

Liečebná eurytmistka Alexandra Fialová

Mala som možnosť navštíviť liečebno-pedagogické zariadenia v zahraničí, kde sa s týmto konceptom pracuje, a vnímala som tam to isté čo aj v eurytmii – veľa zmysluplnosti, zdravia a života.

Počas štúdia eurytmie, povedala by som, ako takého základu,  sme používali rôzne cvičenia od R. Steinera, ale aj iných veľkých eurytmistiek, na precvičenie nielen fyzického tela,  ale aj takých, ktoré nám pomohli duševne sa naladiť na eurytmiu a byť v eurytmii. Aplikuješ niektoré z týchto cvičení aj v rámci praxe Liečebnej eurytmie, alebo používaš striktne dané špecifické cvičenia

V liečebnej eurytmii sa pracuje aj s niektorými „klasickými“ eurytmickými cvičeniami, najmä na začiatku terapie. Je nutné človeka, pacienta, najskôr voviesť do eurytmického pohybu.

Začať tam, kde sa nachádza. Základné elementy eurytmie súvisia so zákonitosťami vo svete i v človeku. Liečebný eurytmista by mal mať však vždy vedomie o tom, prečo s pacientom cvičí práve toto cvičenie, poznať presné účinky jednotlivých cvičení a giest, a vyberať ich na základe lekárskej diagnózy a tiež vlastnej pohybovej diagnostiky pacienta.

Liečebnoeurytmické cvičenia ako také, ale aj spôsob utvárania jednotlivých giest, sa odlišuje od umeleckej eurytmie, má svoje špecifiká.

Znamená to, že liečebný Eurytmista úzko spolupracuje s lekárom. Aké špecifiká si mala na mysli?

Umelecká eurytmia vnáša pohyb do priestoru, vyjadruje sa smerom navonok, je utváraná pre divákov. Liečebná eurytmia skôr smeruje dovnútra, ku človeku, viac k jeho telu. To, čo inak prúdi v gestách smerom von, je v liečebnej eurytmii obrátené naspäť dovnútra.

Prakticky to vyzerá tak, že pohyb je zintenzívnený, v niečom viac statický. Pracuje sa vedomejšie so špecifikami hláskových giest a ich pôsobenie sa zosilňuje rôznymi spôsobmi. Napríklad tým, že človek robí nohami niečo celkom iné než rukami, čo je často krát sprvu komické a naozaj náročné.

Tiež sa pracuje pri cvičeniach s predstavami a vnímaním, ale iným spôsobom než v umeleckej eurytmii. V niečom je liečebná eurytmia viac náročná než umelecká, lebo pôsobí na človeka intenzívnejšie, až do tela.

Čím je antropozofická medicína a teda aj liečebná eurytmia vo svojom pohľade na človeka a na jeho zdravie špecifická?

Je to pohľad, ktorý hovorí o tom, že keď máme pred sebou človeka, nie je to len jeho telo, a jeho duša prejavujúca sa v interakcii so svetom, ale že za tým všetkým je ešte čosi iné, a to sa dá najlepšie vyjadriť pojmom „duch“. Duchovná stránka človeka súvisiaca s jeho individualitou stojacou za duševnými či telesnými prejavmi.

To sa zohľadňuje teda pri pohľade na zdravie. To, že telesné procesy sú silne ovplyvnené duševným prežívaním človeka, je už dnes celkom prijímaná skutočnosť. Že za tým všetkým stojí ešte duchovná úroveň, to nám otvára dvere ešte do celkom iného priestoru, ktorý aj terapeuta a lekára musí napĺňať úctou voči tomu, že sú stránky bytia, ktoré pre nás bežným vnímaním nie sú celkom čitateľné.

Otvára to priestor tomu, že individuálna cesta akou človek svojím životom kráča, nesie nejaký zmysel, ktorý sa človeku odkrýva v jeho jedinečnosti. Pri starostlivosti o chorého človeka teda nestačí opatrovať a pestovať jeho telo, ale tiež dušu a tiež pokúsiť sa umožniť mu spojiť sa aj so svojou duchovnou stránkou.

Tá súvisí napríklad do veľkej miery s tým, čo je zmyslom života toho ktorého človeka. Napokon sa ukazuje, že s tým často krát aj vznik nejakej choroby priamo súvisí.

Ako teda liečebná eurytmia môže tomuto dopomôcť?

Liečebná eurytmia nechce byť v žiadnom prípade náhradou potrebnej psychoterapeutickej pomoci v prípadoch, keď človek hľadá zmysel, príčiny chorôb. Uchopuje toto hľadanie práve z opačného konca – cez vôľu, cez pohyb.

Každý má nejaký vlastný individuálny spôsob kráčania, držania tela, a to je aj v poriadku, veď sme každý celkom iný. To je práve tým dôkazom, že duch sa cez dušu a telo prejavuje celkom individuálne. To, že hovoríme, že máme voči niečomu nejaký „postoj“, je veľmi múdre.

Lebo postoj duševný súvisí s postojom telesným. A postojom telesným môžeme pôsobiť na postoj duševný. V Liečebnej eurytmii sú nástrojom pohybové gestá, ktoré vychádzajú zo zákonitostí reči alebo hudby.

Tým, že sú tieto gestá, napr. gestá hlások, určitými archetypmi, spájame sa tým, že ich robíme, cvičíme, privádzame do pohybu, s týmito pravzormi, teda s objektivitou. Nie myšlienkovo, ale vo vôli.

Môžeš nám Saška vysvetliť, čo to znamená,  že hlásky sú nejakými archetypmi?

Všetko čo je okolo nás, každá forma, hmota, vznikla z pohybu. Každý strom, kameň, list, ale aj naša ruka, hlava, srdce, pečeň, krv…je do pokoja privedený pohyb. Tento pohyb je vždy iný, sú to určité pohybové „vzorce“, ktoré sa pôsobením rôznych síl ustálili do hmotného tvaru, do telesnosti.

A samozrejme sa neustálili definitívne, inak by sme nežili. Ide o neustále vznikanie a zanikanie v pohybe. Pohyby, ktoré sa odohrávajú majú isté zákonitosti. A tie práve nachádzame v reči, vo formotvorných silách hlások. Každá hláska je mikroskopickým odrazom veľkého pohybového tvorivého gesta.

Eurytmická hláska B

V zmysle prológu Jánovho evanjelia: „Na počiatku bolo Slovo“. Umelecká eurytmia pracuje s týmto tvorivým Slovom v priestore, liečebná eurytmia s ním pracuje v človeku, v jeho tele. Tým, že človek tento pohyb oživí cez cvičenia liečebnej eurytmie, spojí sa s jeho archetypom a ukazuje svojmu telu: toto je tvoj pravzor, hýb sa ako on, buď ako on.

Môžeš nám uviesť nejaký konkrétny príklad?

Áno, celkom základný je príklad hlásky I. Je to samohláska, ktorá je „zosobnením“ individuality človeka, vzpriameného postoja, sebapotvrdenia. Na telesnej úrovni je to gesto natiahnutia, vystierania.

Keď takéto gesto urobíme – skúste natiahnuť svoju ruku, akoby ste do nej vyslali svetelný lúč – pocítime seba samého, akoby v nás vyšlo slnko. Intuitívne človek tieto gestá robí – keď sa potrebujeme pocítiť v tele, naťahujeme sa, a je to veľmi príjemné a radostné, smieť sa takto pocítiť. Keď to robíme vedome, a zintenzívnime toto pohybové gesto cvičením liečebno eurytmickým, nechávame v nás akýsi odtlačok, ktorý opakovaným cvičením pôsobí do hlbších úrovní človeka.

Eurytmická hláska I

Ale nepoužívame tieto cvičenia primárne preto, aby sme sa cítili sebavedome, to je len akási pridaná hodnota. Ovplyvňujeme tým životné a telesné procesy, ovplyvňujeme cirkuláciu krvi, dych, ale špecifickou obmenou cvičenia hlásky I tiež pôsobíme na chrbticu, atď. Hlásky sú našimi liečivami.

Ako reagujú klienti, keď im povieš o tom, že okrem bežných liekov, alebo inej terapie,  im môže pomôcť k uzdraveniu liečebná eurytmia? Ako im priblížiš a vysvetlíš,  čo je to liečebná eurytmia?

Veľkou výhodou, ktorú liečebná eurytmia má, je tá, že umožňuje samotnému pacientovi robiť čosi konkrétne pre svoje zdravie.

V dnešnej prekrútenej dobe sa však aj táto výhoda môže javiť väčšine ako nevýhoda. – Dnes chce len veľmi málo ľudí prevziať zodpovednosť za svoje zdravie a niečo urobiť, aby ich zdravotný stav zmenil.

Je to veľká pasca dnešného pohľadu na zdravie – je totiž oveľa jednoduchšie povedať si – radšej pôjdem a zaplatím za lieky, alebo za terapie, pri ktorých môžem zostať vnútorne viacmenej pasívny, a liečenie sa deje „na mne“,  bez toho že by som niečo musel urobiť.

To nie je cesta, ktorou ide človek s liečebnou eurytmiou. Pokiaľ človek cíti, že  chce sám niečo zmeniť a chce tomu venovať svoju vôľu, dokáže si na to vyhradiť pravidelný čas, tak je tu dobre.

Aké zdravotné problémy je možné liečebnou eurytmiou riešiť?

Je to celá škála akútnych, chronických alebo degeneratívnych ochorení. Ochorenia nervového, srdcovocievneho, tráviaceho systému, respiračné ochorenia, ochorenia pohybového aparátu, vývinové ochorenia.

Veľmi dobrý ohlas je na liečebnú eurytmiu pri onkologických ochoreniach, autoimunitných ochoreniach, a tiež v psychosomatike a psychiatrii. Školská liečebná eurytmia úspešne pracuje s rôznymi poruchami učenia, správania, trumou u detí, psychickými zvláštnosťami.

Tiež je veľmi účinná liečebná eurytmia pre chybné postavenia zubov, tzv. „zubná liečebná eurytmia“, a tiež liečebná eurytmia pri poruchách videnia- „očná liečebná eurytmia“. Samozrejme aj ako prevencia, v zmysle podporenia vlastných životných síl, a tým imunity, je liečebná eurytmia namieste.

Teraz by som Ťa poprosila, keby si nám mohla v krátkosti popísať, ako prebieha taká terapia liečebnej  eurytmie.

S pacientom sa dohodneme na úvodné stretnutie, na ktorom začíname vstupným rozhovorom, – rozprávame sa v krátkosti o tom, kvôli čomu sa rozhodol prísť na terapiu, teda o probléme, s ktorým prišiel. Je dosť dôležité, aby pacient predtým absolvoval návštevu u lekára.

Nestačí teda, keď človek príde s tým, že tu a tu ma bolí a myslím si, že je to to a ono. Liečebná eurytmia pôsobí priamo na životné procesy v tele a preto je tu nevyhnutná správna lekárska diagnóza.

Samozrejme, že sa ako terapeut nepozerám potom len na danú diagnózu, ale pracujem s celkovou konštitúciou človeka. Okrem toho sa pacienta pýtam ešte aj na iné veci, vytváram si o ňom obraz. Po tomto prvom rozhovore začneme aj s prvými jednoduchými cvičeniami.

Tu vidím najlepšie čo človek potrebuje a akou cestou je dobré ísť. Cvičenia celkom prispôsobujem tomu, ako na tom človek je. Keď má človek ťažkosti stáť, robíme ich posediačky, alebo aj poležiačky, v stoji s oporou alebo bez.

S pacientom cvičím spočiatku jednoduchšie cvičenia,  a postupne ich dobudovávame, stávajú sa zložitejšími a naozaj si vyžadujú samostatné domáce cvičenie. Po každom cvičení nasleduje čas oddychu, ako na terapii so mnou, tak aj potom doma.

medené tyče a medené guličky ako pomôcky pri cvičeniach

Človek je teda „nútený“ vytvoriť si priestor pre svoju liečebnú eurytmiu v každodennom živote. Čas, v ktorom sa venuje sebe a robí sám niečo pre svoje zdravie.

Terapia trvá spravidla 8-10 týždňov, ideálne je, keď sa môžeme vidieť v pravidelnom čase raz za týždeň, teda dokopy 8-10 stretnutí. To je však veľmi individuálne, podľa toho, ako rýchlo človek vie tieto cvičenia správne uchopiť a samostatne cvičiť ďalej.

Po ukončení terapie so mnou odporúčam pacientovi, podľa jeho konkrétnej situácie, aby cvičil ďalej, alebo si dal prestávku, a ku cvičeniam sa neskôr opäť vrátil. Pri prípadných otázkach ma môže samozrejme kedykoľvek kontaktovať.

Trošku odbočím od liečebnej eurytmie, ale zaujímalo by ma, čo Ťa zaujalo a ako si pociťovala prechod od umeleckej eurytmie k liečebnej eurytmii, a keby si nám popísala rozdiel medzi umeleckou a liečebnou eurytmiou ako to vnímaš Ty, ako to vnímaš u seba, čo Ťa viacej priťahuje.

Hlavný rozdiel vnímam v pôsobení. Liečebná eurytmia je veľmi intenzívna, akoby zhustená eurytmia. Je pre mňa tým, čo chcem ďalej prehlbovať a rozvíjať. Ale po určitom čase, v ktorom som robila iba liečebnú eurytmiu, som pocítila niečo ako smäd po eurytmii v skupine, aj po eurytmii umeleckej.

Myslím si, že tá je pre liečebného eurytmistu takým prameňom, ktorým sa môže osviežiť a tiež posúvať ďalej. Napriek tomu je pre mňa liečebná eurytmia prioritou. Len vnímam, že pre svoju vlastnú „hygienu duše“, je pre mňa ozdravné pracovať aj s umeleckou skupinovou eurytmiou. Ten sociálny prvok, ktorý umelecká eurytmia nesie, je veľmi výživný.

Ako reagujú klienti po Tvojich terapeutických cvičeniach a ako dlho to trvá? Napr. bežná diagnóza chrípka, alebo cvičenie na posilnenie srdca. ( Pozn. autor: Sama som absolvovala s Tebou a Zuzkou dvojdňový kurz, na ktorom ste nám ukázali cvičenia práve na posilnenie srdca a vnímam to ako veľmi prínosné.)

Ako dlho také cvičenie pôsobí, ako dlho ho má človek praktikovať. Zaujíma ma, či  následne s Tebou ešte klient cviky konzultuje, alebo už si cvičí každý sám individuálne? Akým spôsobom to teda prebieha, keby si nám to mohla popísať?

Reakcie sú veľmi dobré, eurytmia je človeku prirodzená a vie sa s ňou veľmi rýchlo spojiť. Pacient prichádza k sebe, ku vnímaniu seba samého, ale aj ku vnímaniu seba vo a voči svetu.

Často potom pacienti hovoria o tom, ako im ich liečebno eurytmické cvičenia pomáhajú v ich každodennom živote. Niektorí sa s eurytmickými hláskami spriatelili natoľko, že sú im akoby vzorom v životných postojoch.

Pomôcky pri cvičení

😊. Keď som pracovala na klinike, kde boli pacienti s akútnymi problémami v oblasti internej medicíny, stretla som sa s veľmi rôznymi typmi ľudí. Často s mužmi, ktorí sa cítili veľmi trápne keď si mali na začiatku obuť eurytmické cvičky. Niektorí to aj odmietli!  😊.

Ale každý si nakoniec našiel k liečebnej eurytmii cestu, lebo máme v terapeutickej ponuke veľmi rôzne druhy cvičení, vždy je čím osloviť.

Je potrebné vypestovať si trpezlivosť a neočakávať „vyliečenie“ po týždni cvičenia. Spôsob akým liečebná eurytmia účinkuje je viazaný na dlhší čas terapie, ale zato je špecifický tým, že zlepšenie nie je prechodné, krátkodobé, ale trvalé.

Myslíš si , že liečebná eurytmia má svoju úlohu aj v súčasnosti, myslím teraz aktuálne pri infekčnom korona víruse. Čo by mohli ľudia cvičiť, akým spôsobom by mohli posilniť svoju imunitu.

Určite áno, najmä pokiaľ by sa podarilo nám ľuďom pochopiť, že nie sme len obeťami prostredia okolo nás, alebo genetiky v nás, ale že sami môžeme za svoje zdravie prevziať zodpovednosť.

Každý reaguje na situáciu, dokonca aj na vírusy, individuálne. Otázka prečo niekto ochorie, a iný v tej istej situácii zostane zdravý, nám ukazuje, že sú tu aj iné faktory zohrávajúce svoju rolu.

Veľmi dobrou „zostavou“ cvičení, sú cvičenia tvz. hygienickej eurytmie, ktoré s mojou kamarátkou, liečebnou eurytmistkou Zuzkou Krivošovou ponúkame v podobe kurzov pre verejnosť. Ide o cvičenia na posilnenie a oživenie životných síl. Určite tieto kurzy opäť v najbližšej možnej dobe opäť ponúkneme.

Ďakujem Ti  Saška za krásne a naozaj hodnotné odpovede a informácie o liečebnej eurytmii. Verím, že si nájdu svojich čitateľov, a že sme týmto rozhovorom priniesli aj istú nádej a viacej svetla do tejto zaujímavej doby, v ktorej žijeme.

Čo by si ešte chcela dodať na záver, čo by mohli ľudia pre seba urobiť a kde Ťa môžu nájsť?

Aj ja veľmi pekne ďakujem za túto možnosť porozprávať o liečebnej eurytmii.

A čo by som odporučila? Vyhradiť si každý deň nejaký, hoci aj krátky čas, v ktorom najskôr prídu k sebe a potom od seba po-odstúpia, ako pozorovatelia seba samých. Preskúmať, čo ich napĺňa silou, radosťou a pokojom, a potom to aj robiť, zároveň venovať svoju silu, radosť a pokoj aj ostatným ľuďom v  medziľudských vzťahoch.

Rozprávala sa: Eva Glavová, www.evaglavova.sk , Eurytmia krása pohybu

Fotografie: osobný archív Eva Glavová, Alexandra Fialová

Milujem umenie, farby a módu. Ukazujem ženám svetlo a pomáham im k sebavedomiu a radosti zo života. Inšpirujem ich, ako byť krásnou a žiariť farbami v každom veku. Som Vašou sprievodkyňou na ceste za krásou a kreativitou. BUDEM ZDIEĽAŤ S VAMI MOJE SKÚSENOSTI, RADOSŤ A NADŠENIE  Z FARIEB, TVORBY, MÓDY  A UMENIA   Krása je v živote dôležitá  Poskytnem Vám mnoho zaujímavých inšpirácií, videí,  fotografií pre Váš šatník, Váš domov  a Vašu krásu. Stanete sa Krásnou  ženou  vo farbách  EVA ART&DIZAJN Môj príbeh si prečítajte tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů